غذاهای اصلی

طعم واقعی غذای ایرانی را با ما تجربه کنید.
جوجه بدون استخوانجوجه با استخوان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

80,000 تومان
یک سیخ جوجه کباب 280 الی 290 گرم ران و سینه مرغ ترکیب شده با زعفران معطر و مواد مخصوص، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم

خوراک کباب نایاب

149,000 تومان
(غذا ویژه رستوران) 300 گرم گوشت چرخ شده گوسفندی که به صورت گریل طبخ می شود و داخل شکم آن با مغزه گردو ، بادام ، زرشک مغزه پسته پر شده دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیومبسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده زعفرانیکوبیده گوساله (یک سیخ)

کوبیده گوساله (یک سیخ)

32,000 تومان
یک سیخ کباب کوبیده 90 گرمی گوشت گرم گوساله، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
کوبیده گوساله (یک سیخ)کوبیده گوساله (یک سیخ)

کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

36,700 تومان
یک سیخ کباب کوبیده 90 گرمی گوشت گرم گوسفندی ،دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده گوسالهخوراک کوبیده گوساله

خوراک کوبیده گوسفندی

110,000 تومان
3 سیخ کباب کوبیده 90گرمی گوشت گرم گوسفندی، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده گوسالهخوراک کوبیده گوساله

خوراک کوبیده گوساله

96,000 تومان
3 سیخ 90 گرمی گوشت کوبیده گرم گوساله، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
چلو ساده ایرانیچلو ساده ایرانی

چلو ساده ایرانی

30,000 تومان
300 گرم برنج پخته شده ایرانی و کره به همراه زرشک و زعفران بسته بندی در ظروف آلومینیوم

غداهای ویژه

اختصاصی سفره خانه سنتی فردوسی