غذاهای اصلی

طعم واقعی غذای ایرانی را با ما تجربه کنید.
جوجه بدون استخوانجوجه با استخوان

خوراک جوجه کباب زعفرانی

88,000 تومان
یک سیخ جوجه کباب 320 الی 350 گرم ران و سینه مرغ شینسل و بدون استخوان ترکیب شده با زعفران معطر و مواد مخصوص، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم

خوراک کباب نایاب

160,000 تومان
غذا ویژه، 330 گرم گوشت چرخ شده گوسفندی که به صورت گریل طبخ می شود و داخل شکم آن با مغز گردو، بادام، زرشک، مغز پسته پر شده، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده زعفرانیکوبیده گوساله (یک سیخ)

کوبیده گوساله (یک سیخ)

37,500 تومان
یک سیخ کباب کوبیده 90 گرمی گوشت گوساله، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
کوبیده گوساله (یک سیخ)کوبیده گوساله (یک سیخ)

کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

45,000 تومان
یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 120 گرمی، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده گوسالهخوراک کوبیده گوساله

خوراک کوبیده گوسفندی

135,000 تومان
3 سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی 120 گرمی، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
خوراک کوبیده گوسالهخوراک کوبیده گوساله

خوراک کوبیده گوساله

112,000 تومان
3 سیخ 90 گرمی کوبیده گوشت گوساله، دورچین بسته بندی در ظروف آلومینیوم
چلو ساده ایرانیچلو ساده ایرانی

چلو ساده ایرانی

45,000 تومان
300 گرم برنج پخته شده ایرانی و کره به همراه زرشک و زعفران بسته بندی در ظروف آلومینیوم

غداهای ویژه

اختصاصی سفره خانه سنتی فردوسی